Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29078
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang – Phòng giao dịch Ấp Bắc
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Lê, Trần Thùy Dương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang - Phòng giao dịch Ấp Bắc trong giai đoạn 2017 - 2019 để thấy được những điểm mạnh cần phát huy và đề ra một số giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong tương lai
Description: 66 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29078
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
957.24 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.