Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29094
Nhan đề: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại tập đoàn viễn thông Quân đội chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Đinh, Công Thành
Trần, Thiện Trung
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Viettel Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Viettel Cần Thơ.
Mô tả: 60 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29094
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.