Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29104
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa tại các khu vực ven biển Sóc Trăng
Authors: Võ, Thành Danh
Trần, Như Ý
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa tại các khu vực ven biển Sóc Trăng.
Description: 105 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29104
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.