Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29120
Title: Chủ nhiệm kiểm tra, khiêm tốn, nhiều sáng kiến
Authors: Trọng Thành
Keywords: Khiêm tốn
Sáng kiến
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.59-60
Abstract: Đồng chí Trần Thanh Vũ sinh ra và lớn lên tại xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1970) khi anh vừa tròn 10 tuổi. Mẹ và bà nội anh đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Dù tuổi thơ vất vả, song anh đã vượt qua mọi khó khăn, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, năm 1979 anh được địa phương cử ra Hà Nội học Trường Đoàn Mác - Lê nin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29120
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
374.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.