Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29126
Title: Thỏ đen và thỏ trắng
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Thỏ đen
Thỏ trắng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.66-68
Abstract: Bất cứ ai đã qua cái thời cắp sách đến trường đều liên tưởng ngay tới chuyện chạy thi giữa Rùa và Thỏ: Thỏ cậy mình có sức khỏe lại chạy nhanh nên chủ quan, mải chơi và cuối cùng bị thua Rùa. Những câu chuyện mà mấy “nạn nhân” của sự mất điện kia bàn thì lại là chuyện chạy thi giữa Thỏ với Thỏ, thế mới “độc đáo” chứ!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29126
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
649.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.