Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29141
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua Website thương mại điện tử TIKI của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thị Thu Trang
Trần, Sĩ Khang
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua hệ thống thương mại điện tử Tiki của sinh viên ở Trường Đại học Cần Thơ và đề ra các hướng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của website thương mại điện tử Tiki.
Mô tả: 56 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29141
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.