Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29165
Title: Mô hình hóa và mô phỏng trường nhiệt độ trong buồng dưỡng hộ ngói xi măng cát cốt sợi polyme
Authors: Phạm, Thành Long
Nguyễn, Văn Thịnh
Lê, Thị Thu Thủy
Keywords: Ngói xi măng cốt polymer
Buồng dưỡng hộ
Nhiệt độ
Hàm dạng lý thuyết
Hàm dạng thực nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.16-20
Abstract: Dưỡng hộ là công đoạn đẩy nhanh việc hình thành cấu trúc và phát triển cường độ viên ngói trong sản xuất ngói xi măng cát cốt sợi polymer. Ở nguyên công này, ngói được đưa vào buồng dưỡng hộ, hơi nóng được dẫn vào buồng và lan tỏa ra toàn bộ không gian buồng đường hộ ngói. Sự phân bố của trường nhiệt độ trong không gian buồng có quan hệ với chất lượng ngói cuối cùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29165
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.