Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29165
Nhan đề: Mô hình hóa và mô phỏng trường nhiệt độ trong buồng dưỡng hộ ngói xi măng cát cốt sợi polyme
Tác giả: Phạm, Thành Long
Nguyễn, Văn Thịnh
Lê, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Ngói xi măng cốt polymer
Buồng dưỡng hộ
Nhiệt độ
Hàm dạng lý thuyết
Hàm dạng thực nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.16-20
Tóm tắt: Dưỡng hộ là công đoạn đẩy nhanh việc hình thành cấu trúc và phát triển cường độ viên ngói trong sản xuất ngói xi măng cát cốt sợi polymer. Ở nguyên công này, ngói được đưa vào buồng dưỡng hộ, hơi nóng được dẫn vào buồng và lan tỏa ra toàn bộ không gian buồng đường hộ ngói. Sự phân bố của trường nhiệt độ trong không gian buồng có quan hệ với chất lượng ngói cuối cùng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29165
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.