Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29173
Title: UBKT Huyện ủy Cư M'gar nhiều sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn
Authors: Lương, Đức
Keywords: Huyện ủy Cư M'gar
Sáng kiến
Kinh nghiệm
Thực tiễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.23-24
Abstract: Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29173
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
785.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.