Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29178
Title: Công tác kiểm tra, giám sát chống quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Hùng Cường
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Quan liêu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.25-28
Abstract: Mác cho rằng: Chủ nghĩa quan liêu là chủ nghĩa địa vị, là tư tưởng danh lợi, là việc chạy theo chức quyền, biến mục đích của nhà nước trở thành mục đích của cá nhân để phục vụ lợi ích cá nhân của những kẻ quan chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29178
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.