Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29189
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh An Giang
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh An Giang – từ đó, đề xuất những giải pháp góp phần năng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng
Description: 43 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29189
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
877.22 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.