Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29190
Title: Phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Authors: Lê, Hạnh Vân
Keywords: Phát triển kinh tế tri thức
Hiện đại hóa ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.14-18
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, kinh tế tri thức đang dần trở thành một khái niệm phổ biến, được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn làm định hướng xây dựng chiến lược phát triển. Đặc biệt, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy sự bùng nổ trong sáng tạo và phát triển ứng dụng tri thức trong mọi lĩnh vực, nổi bật như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29190
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.