Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29212
Title: Đánh giá kỹ năng nghề nghiệp và giao tiếp tiếng Anh của nhân viên ngành du lịch tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Hồ, Thiên Sơn
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kỹ năng nghề nghiệp của nhân lực ngành du lịch tại thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên du lịch.
Description: 106 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29212
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.