Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29231
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế của nông hộ trên địa bàn quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Thạch, Phương Uyên
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của nông hộ, để từ đó đề ra các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn quận Ô Môn.
Description: 71 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29231
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.