Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29232
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ
Authors: Lê, Quang Viết
Huỳnh, Ngọc Trà My
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xem xét, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ.
Description: 83 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29232
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.