Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29249
Title: Đánh giá hiệu quả tăng tầm bắn cho đạn pháo 130mm khi sử dụng cụm bù khí base bleed
Authors: Nguyễn, Hanh Hoàn
Trịnh, Đình Toàn
Trần, Đức Việt
Đỗ, Mạnh Hùng
Keywords: Đạn pháo
Cụm bù khí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.99-107
Abstract: Tăng tầm bắn của đạn pháo luôn là yêu cầu cơ bản cho nhà thiết kế phục vụ tấn công các mục tiêu của địch ở tầm xa hơn. Có nhiều phương pháp để tăng tầm bắn cho đạn. Sử dụng cụm bù khí là giải pháp làm giảm lực cản không khí tác dụng lên đạn trong quá trình bay, do đó, làm tăng tầm bắn. Bài báo trình bày kết quả khảo sát hiệu quả tăng tầm bắn cho đạn pháo 130mm khi sử dụng cụm bù khí. Kết quả được kiểm chứng qua số liệu thử nghiệm ban trên thực địa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29249
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.