Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29257
Title: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
Authors: Lê, Thị Mỹ Tâm
Đặng, Thị Thảo
Bành, Thị Vũ Hằng
Nguyễn, Thị Hồng Ngọc
Hồ, Thị Hằng
Keywords: Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An
Giải pháp mang tính đột phá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.104-106
Abstract: Nghệ An là một tỉnh giàu tiềm năng và thế mạnh trong phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành du lịch của Tỉnh chưa phát triển tương xứng với các thế mạnh vốn có. Vì vậy, qua nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Nghệ An, nhóm tác giả đề xuất giải pháp mang tính đột phá và sáng tạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, đưa du lịch trở thành mũi nhọn kinh tế của Tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29257
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.