Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29287
Title: Tổng quan tình hình nghiên cứu hàn khác vật liệu
Authors: Nguyễn, Quốc Mạnh
Keywords: Hàn khác vật liệu
Hàn TIG
Hàn MIG
Hàn ma sát khuấy
Hàn laser
Hàn chùm tia điện tử
Thép hợp kim
Hợp kim nhôm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.152-155
Abstract: Hàn khác vật liệu (hàn lai ghép các kim loại có đặc tính khác nhau) ngày càng được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, do lợi thế rất lớn của nó. Hàn khác vật liệu đã, đang và luôn là một thách thức đối với các nhà nghiên cứu vì sự hình thành lớp hợp chất liên kim giòn (IMCs) tại khu vực mới hàn, sự hình thành ứng suất dư và biến dạng lớn của liên kết sau khi hàn. Mục đích của bài báo này là trình bày tổng quan một số công trình nghiên cứu điển hình về hàn khác vật liệu băng các công nghệ hàn khác nhau như: Hàn bán tự động trong môi trường khí trơ bảo vệ (MIG), hàn bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ (TIG), hàn laser, hàn chùm tia điện tử (EBW), hàn ma sát... Bài báo cùng thảo luận một số giải pháp, nhằm giảm thiểu sự hình thành và chiều dày lớp liên kim giòn trong mối hàn để có được mối hàn khác vật liệu có chất lượng tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29287
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.