Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29292
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thực phẩm sạch tại quận Ninh Kiều Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Lê, Bảo Trân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thực phẩm sạch của người dân tại quận Ninh Kiều-Cần Thơ, nhằm đưa ra những giải pháp giúp cho các nhà kinh doanh hiểu rõ hơn về nhu cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm sạch của người dân tại quận Ninh Kiều, từ đó đề các chiến lược kinh doanh sản xuất đúng đắn và hợp lí.
Description: 85 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29292
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.