Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29313
Title: Nữ chủ nhiệm kiểm tra yêu nghề
Authors: Phương Thúy
Keywords: Chủ nhiệm
Kiểm tra
Yêu nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.55-56
Abstract: “Nghề nghiệp tạo cho mình bản lĩnh, không có bản lĩnh vững vàng thì khó có thể hoàn thành tốt công việc, nhất là công tác kiểm tra Đảng - một nghề thường được gọi là “khó, khô và khổ”. Chính bản lĩnh đã giúp tôi không bị dao động trước những khó khăn, thử thách trong công việc mà Đảng giao phó”. Đó là tâm sự của chị Lâm Thị Hương, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29313
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
708.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.