Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29350
Title: Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi việt Nam hội nhập CPTPP
Authors: Trần, Thế Tuân
Trần, Thị Kim Oanh
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Ngành Dệt may TP HCM
Việt Nam hội nhập CPTPP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.72-74
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và đưa ra một số giải pháp năng lực cạnh banh của Ngành dệt may tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn Việt Nam hội nhập CPTPP. Kết hợp phương pháp nghiên cứu phân tích định tích và phân tích định lượng tác giả đã tiến hành khảo sát 252 nhân viên tại 4 Công ty điển hình: Tổng Công ty Dệt may Gia Định, Tổng Công ty cổ phần may Nhà Bè, Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến và Tổng Công ty cổ phần Phong Phú. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngành dệt may tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam hội nhập CPTPP: (1) Công nghệ (2) Nguồn nhân lực, (3) Tài chính, (4) Văn hóa doanh nghiệp, (5) Gía cả, (6) Nghiên cứu thị trường và (7) Tổ chức xuất khẩu. Đây chính là cơ sở quan trọng để người đứng đầu các công ty xây dựng chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh trong Ngành Dệt may trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam hội nhập CPTPP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29350
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
253.92 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.