Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29500
Title: Hà Nội nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao
Authors: Trần, Đức Hải
Keywords: Hà Nội
Nguồn nhân lực
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 06 .- Tr.50-52
Abstract: Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26/6/2016 về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo xác định mục tiêu phát triển toàn diện du lịch Hà Nội cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; đến năm 2020 đưa du lịch Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29500
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.