Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29595
Title: Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy vi khuẩn kết tụ sinh học Bacullus subtilis PRO.01.C trong xử lý nước thải từ cơ sở chế biến sữa đậu nành
Authors: GS.TS. Cao ; NCS. Lê, Ngọc Điệp; Thị Loan
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Chất kết tụ sinh học là một hợp chất được tổng hợp từ vi sinh vật, chúng gom và lắng các chất hữu cơ nên được sử dụng để xử lý nước thải và chúng không độc hại chocon người và môi trường. Dòng vi khuẩn Bacillus subtilis PRO.01.C được phân lập từ mẫu nước thải của cơ sở sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, có khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học cho tỷ lệ kết tụ với dung dịch kaolin là 12,25%. Thành phần môi trường tối ưu cho dòng vi khuẩn Bacillus subtilis PRO.01.C gồm có nguồn khoáng vô cơ là KCl (0,5%), nguồn nitrogen là urea (0,05%), nguồn carbon là tinh bột (1%) ở pH 6 cho tỷ lệ kết tụ 10,14% với dung dịch kaolin sau 5 phút để lắng, bổ sung dung dịch CaCl2 và 0,2% dịch nuôi sinh khối vi khuẩn. Ứng dụng chủng vi khuẩn này trong xử lý nước thải cơ sở chế biến sữa đã làm giảm các chỉ số BOD5, chỉ số TSS, chỉ số Nitơ tổng, chỉ số Photpho tổng và hàm lượng Amonium lần lượt là 4,69%, 18,18%, 8,93%, 3,13% và 85,37% so với chỉ số ban đầu. Từ khóa: Bacillus subtilis PRO.01.C, nguồn khoáng vô cơ, nguồn nitrogen, nguồn carbon, kết tụ sinh học, nước thải cơ sở chế biến sữa đậu nành, pH.
Description: 45tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29595
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
465.95 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.