Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29682
Title: Sự chú ý đến nhãn hiệu nước uống của người tiêu dùng - Một nghiên cứu thử nghiệm trên máy Eye -tracker
Authors: Nguyễn, Bá Đạt
Hà, Thị Thu Hà
Keywords: Sự chú ý
Máy Eye - tracker
Người tiêu dùng
Nhãn hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.56-72
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng thông tin thành phần sản phẩm, giá trị dinh dưỡng, logo sản phẩm là những vùng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Trong nhãn hiệu nước uống có hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng (như cầu thủ bóng đá) sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhiều hơn các vùng khác. Sự chú ý khi quan sát trực tiếp nhẵn hiệu nước uống không có sự khác nhau giữa hai giới. Sử dụng máy Eye - tracker trong nghiên cứu sự chú ý nhãn hiệu hàng hóa là một hướng nghiên cứu cần được thực hiện nhiều hơn nữa ở nước ta bởi phương pháp nghiên cứu này giúp nhà nghiên cứu khám phá ra quá trình tri giác trực quan khi quan sát hàng hóa trước khi mua hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29682
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.