Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29682
Nhan đề: Sự chú ý đến nhãn hiệu nước uống của người tiêu dùng - Một nghiên cứu thử nghiệm trên máy Eye -tracker
Tác giả: Nguyễn, Bá Đạt
Hà, Thị Thu Hà
Từ khoá: Sự chú ý
Máy Eye - tracker
Người tiêu dùng
Nhãn hiệu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.56-72
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng thông tin thành phần sản phẩm, giá trị dinh dưỡng, logo sản phẩm là những vùng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Trong nhãn hiệu nước uống có hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng (như cầu thủ bóng đá) sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhiều hơn các vùng khác. Sự chú ý khi quan sát trực tiếp nhẵn hiệu nước uống không có sự khác nhau giữa hai giới. Sử dụng máy Eye - tracker trong nghiên cứu sự chú ý nhãn hiệu hàng hóa là một hướng nghiên cứu cần được thực hiện nhiều hơn nữa ở nước ta bởi phương pháp nghiên cứu này giúp nhà nghiên cứu khám phá ra quá trình tri giác trực quan khi quan sát hàng hóa trước khi mua hàng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29682
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.