Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29707
Title: Ngôn ngữ của vật liệu
Authors: Lê, Huy
Keywords: Thông điệp của thiết kế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 09 .- Tr.14-18
Abstract: Vật liệu và các giải pháp sử dụng vật liệu trong công trình giúp hoàn chỉnh công năng, tạo nên hình ảnh và thể hiện thông điệp của thiết kế. "Tiếng nói" mà ngôi nhà có được phần nào nhờ vào sự khai thác tốt ngôn ngữ của vật liệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29707
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
808.68 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.