Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29757
Title: An ninh nước ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Bình Giang
Keywords: An ninh nước
Chống chịu thảm họa
Đô thị
Phát triển bền vững
Phát triển kinh tế
Hộ gia đình
Môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.10-24
Abstract: Trung Quốc là quốc gia có tài nguyên nước phong phú, nhưng an ninh nước luôn bị đe dọa. Những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc qua nhiều năm đã giúp Trung Quốc cải thiện được an ninh nước. Hầu hết các chỉ số an ninh nước của Trung Quốc đều phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của nước này (GDP bình quân đầu người và năng lực quản trị). Một số khía cạnh an ninh nước của Trung Quốc được đánh giá rất cao khi so sánh với xu hướng chung của châu Á, như điều kiện vệ sinh cá nhân, an ninh nước đối với phát triển kinh tế nói chung, quản lý cấp và thoát nước đô thị. Tuy nhiên, an ninh nước môi trường của Trung Quốc lại kém hơn xu hướng chung của khu vực. Bài viết này giới thiệu an ninh nước của Trung Quốc và những nỗ lực của Chính phủ để đảm bảo an ninh nước trên năm khía cạnh: an ninh nước đối với hộ gia đình, đối với phát triển kinh tế, đối với đô thị, đối với môi trường và khả năng chống chịu thảm họa liên quan đến nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29757
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.