Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29773
Title: Du lịch qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI
Authors: Bùi, Thu Thủy
Keywords: Biên giới Việt Nam – Trung Quốc
Du lịch qua biên giới
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.69-77
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng du lịch qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, làm rõ bối cảnh mới trong phát triển du lịch hai nước ở đây được xác định là từ khi hai nước ký kết hàng loạt các hiệp định biên giới giữa hai nước từ năm 2010 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc triển khai Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI). Từ góc độ hợp tác phát triển du lịch qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, bài viết đánh giá thực trạng phát triển quan hệ du lịch giữa hai bên cũng như những vấn đề đặt ra đối với phát triên du lịch hai nước hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29773
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.