Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29894
Title: Tài “Hứa"
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Xây dựng Đảng
Truyện ngắn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.66-68
Abstract: Mới được điều về phụ trách Cục nơi Trụ đang công tác, ông hứa rất nhiều. Nào là ông sẽ đến thăm đơn vị này, sẽ đến làm việc với đơn vị kia; nào là sẽ tăng lương, cái thiện đời sống cho anh em, thậm chí sẽ cho mỗi cán bộ trong biên chế mua một cân hộ chung cư giá rẻ.... ông hứa nhiều đến nỗi, “hứa” trở thành biệt danh của riêng ông. Người ta gọi tên ông kèm theo biệt danh “hứa”: “Tài hứa”!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29894
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
656.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.