Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29987
Title: Những quyết định mới của thủ tướng chính phủ đối với ngành điện giúp giải quyết nhiều nút thắt
Authors: Lê, Quốc
Keywords: Quyết định mới của thủ tướng
Luật Điện lực
Ngành điện
Nút thắt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Điện & Đời sống;Số 254 .- Tr.18-19
Abstract: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29987
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
665.43 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.