Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30015
Title: Panasonic tái định nghĩa tiêu chí khí sạch theo chuẩn người Nhật
Keywords: Panasonic
Khí sạch
Người Nhật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.40-41
Abstract: Kết hợp ba yếu tố điều hòa không khí, thông gió cấp khí tươi và lọc sạch bụi bán, virus, vi khuẩn trong giải pháp không khí toàn diện của mình, Panasonic tiền phong một tiêu chí khí sạch mới theo chuẩn của người Nhật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30015
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
311.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.