Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30018
Title: Chung tình núi phố
Authors: Vũ, Xuân Thao
Keywords: Phố núi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.50-54
Abstract: "Phố núi cao phố núi đầy sương; Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn; Anh khách lạ đi lên đi xuống; May mà có em đời còn dễ thương; Em Pleiku má đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông..."
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30018
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
607.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.