Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30123
Title: Xây dựng Hải Phòng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế mạnh của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thùy
Keywords: Xây dựng Hải Phòng
Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.60-63
Abstract: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số' 821/QĐ-TTg, ngày 06/07/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế mạnh của vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30123
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.