Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30163
Title: Giữ cũ hay làm mới: xung đột và thương thỏa giới trong lễ hội ở một làng miền Bắc
Authors: Nguyễn, Giáo
Lê, Thị Thùy Ly
Keywords: Giữ cũ hay làm mới
Lễ hội ở một làng miền Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.36-44
Abstract: Bài viết: Làng và lễ hội làng; Hoạt động biểu diễn của các phụ nữ trong Đoàn dâng hương Lê Ngọc Hân; Xung đột giới; Thương thỏa và các giới hạn về giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30163
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.