Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30164
Title: Rừng ma (I Lang Kia) của người Xơ Teng: đường đi của linh hồn người và những nghi lễ liên quan (qua khảo sát làng tu mơ rông, tỉnh Kon Tum)
Authors: A Tuấn
Keywords: Người Xơ Teng
Những nghi lễ liên quan
Rừng ma
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.45-61
Abstract: Bài viết; Quan niệm của người Xơ Teng về rừng ma, linh hồn người và các loại ma; Một số nghi lễ thực hành trong rừng ma; Rừng ma: thế giới bên kia hay điểm chuyển tiếp của linh hồn người chết? .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30164
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.