Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30165
Title: Đua ghe ngo: từ lễ hội đến biểu tượng văn hóa của tộc người Khmer Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Văn Lượm
Keywords: Đua ghe ngo
Văn hóa của tộc người Khmer Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.62-67
Abstract: Bài viết: Đua ghe ngo - một lễ hội gắn bó với đời sống sông nước và tôn giáo; Ghe ngo - một biểu tượng văn hoá của người Khmer Nam Bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30165
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.