Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30165
Nhan đề: Đua ghe ngo: từ lễ hội đến biểu tượng văn hóa của tộc người Khmer Nam Bộ
Tác giả: Nguyễn, Văn Lượm
Từ khoá: Đua ghe ngo
Văn hóa của tộc người Khmer Nam Bộ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.62-67
Tóm tắt: Bài viết: Đua ghe ngo - một lễ hội gắn bó với đời sống sông nước và tôn giáo; Ghe ngo - một biểu tượng văn hoá của người Khmer Nam Bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30165
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.