Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30185
Title: Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga
Authors: Ngô, Đức Mạnh
Keywords: Quan hệ đối tác
Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.94-100
Abstract: Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nga (1950 - 2020), cũng là năm hai nước đang tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam (2019 - 2020) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường, củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên, vì hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30185
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.