Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30194
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Authors: Trịnh, Thị Thủy
Keywords: Nâng cao chất lượng
Phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.39-44
Abstract: Sau gần 20 năm triển khai thực hiện,tư tưởng của V.I. Lê-nin “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành một phong trào văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn, tác động mạnh mẽ và mang đến những hiệu quả thiết thực với những tiêu chí ngày càng được đổi mới, phù hợp với đời sống thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30194
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.