Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30216
Title: Một số vấn đề về chính sách, biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu lực, hiệu quả và thực chất
Authors: Nguyễn, Hòa Bình
Keywords: Chính sách
Chống tham nhũng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.5-12
Abstract: Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tống Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh; được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp, cần phải được tiếp tục tiến hành với tinh thần kiên trì, kiên quyết gắn với chính sách, biện pháp hiệu lực, hiệu quả và thực chất hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30216
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.