Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30274
Title: Xây dựng đô thị thông minh - giải pháp và phát triển của TP. Hồ chí Minh trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Đô thị thông minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.76-78
Abstract: Xây dựng đô thị thông minh chính là một xu thế tất yếu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) thông qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây cũng được xem là giải pháp hữu hiệu giúp các đô thị phát triển bền vững trong bối cảnh CMCN 4.0. TP. Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30274
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.