Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30352
Title: Hoạt động fintech ở Việt Nam: Thực trạng và xu hướng
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Nguyễn, Thị Hoài Lê
Keywords: Fintech Việt Nam
Doanh nghiệp fintech
Chính sách phát triển fintech
Dự báo fintech
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.34-43
Abstract: Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát triển của fintech và các doanh nghiệp fintech tại Việt Nam, phân tích bối cảnh, đánh giá thuận lợi và rào cản của thị trường, từ đó có dự báo sơ bộ xu hướng phát triển của fintech trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30352
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.