Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/304
Title: Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục - một loại hình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên
Authors: Nguyễn, Duân
Đinh, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Phước Cát Tường
Keywords: Năng lực sư phạm
Sinh viên
Nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.23-26
Abstract: Hiện nay, ở Việt Nam, thực trạng đào tạo nghiệp vụ sư phạm còn khá nhiều bất cập, kỹ năng sư phạm của sinh viên vừa yếu lại vừa thiếu. Cho đến nay, dù có nhiều biện pháp đưa ra và được thực hiện để giải quyết thực trạng này, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Bài viết này trình bày về phương thức học nghề sư phạm dựa trên nghiên cứu tác động thực tiễn giáo dục để cung cấp những định hướng cụ thể hơn, sáng tạo hơn trong việc đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao kĩ năng sư phạm cho sinh viên Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/304
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_388.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.