Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30442
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG Bacillus spp. Ó KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CAROTENOID Ở HÒN SƠN, HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG
Authors: Nguyễn, Minh Chơn
Huỳnh, Nguyễn Như Ngọc
Bằng, Hồng Lam
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2019
Abstract: Carotenoid là hợp chất sắc tố thiên nhiên có màu sắc đa dạng (đỏ, cam, vàng), là tác nhân chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Vì thế, để tìm ra dòng vi khuẩn có khả năng sinh carotenoid cao ứng dụng vào lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và phẩm nhuộm, đề tài “Phân lập và tuyển chọn các dòng Bacillus spp. có khả năng sản xuất carotenoid ở Hòn Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang” đã được thực hiện. Vi khuẩn được phân lập trên môi trường Sprorulation Medium Agar, chọn và tách ròng các khuẩn lạc có màu đỏ, cam, vàng. Các dòng vi khuẩn phân lập được tăng sinh trong môi trường Luria-Bertani để ly trích carotenoid trong dung môi Methanol : Chlorofrom (1:2, v/v), theo dõi độ hấp thu của dịch trích ở khoảng bước sóng 400 – 600 nm. Dòng vi khuẩn sinh hàm lượng carotenoid cao được định danh bằng kĩ thuật sinh học phân tử. Kết quả phân lập được 20 dòng vi khuẩn có khả năng sinh carotenoid từ các mẫu đất và nước biển thu tại Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Khuẩn lạc của các dòng vi khuẩn phân lập được có màu sắc từ vàng đến vàng cam, đường kính trung bình 2 - 5 mm. Về hình dạng, tế bào của các dòng có hình que, kích thước (2 - 4 µm) x 1 µm; Gram dương; có khả năng di động và dương tính với catalase. Qua kết quả kiểm tra khả năng sinh carotenoid cho thấy dịch trích carotenoid của 20 dòng vi khuẩn phân lập được đều hấp thu trong khoảng bước sóng 400 - 600 nm, chứng tỏ các dòng vi khuẩn này đều có khả năng sinh carotenoid. Hai dòng vi khuẩn sinh carotenoid cao HS3-7, HS8-3 được xác định lần lượt có độ tương đồng 99,81% với Bacillus vietnamensis dòng Marseille-P799 và 100% với vi khuẩn Bacillus infantis dòng NRRL B-14911. Từ khóa: Bacillus, Bacillus infantis dòng NRRL B-14911, Bacillus vietnamensis dòng Marseille-P799, carotenoid
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30442
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.