Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30498
Title: Xây dựng mô hình tính toán và thực nghiệm xác định các thông số số khí động học của phương tiện cơ giới đường bộ
Authors: Phạm, Văn Thắng
Trần, Thành Lam
Nguyễn, Sĩ Đỉnh
Keywords: Hệ số cản khí động
Đồng dạng vật lý
Hệ số Reynold
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.22-27
Abstract: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp thực nghiệm nhằm xác định các thông số khí động lực học của phương tiện, dựa trên mô hình vật lý đồng dạng. Một hầm gió kiểu khép kín được sử dụng để khảo sát mô hình ô tô có tỷ lệ 1:18. Các thông số khí động lực học được đo đạc và tính toán cho hai trường họp, trường hợp thứ nhất, phương tiện có hàng hóa ở trên nóc xe và phía đuôi xe, hoặc không mang hàng hóa. Kết quả của quá trình tính toán có thể sử dụng cho việc thiết kế và phát triển các phương tiện mới trong tương lai. Ngoài ra, để tăng độ chính xác và tính trực quan, bài toán sử dụng phương pháp phân tích mô phỏng số 3D để mô phỏng quá trình lắp đặt cảm biến, cũng như khảo sát chuyển động của dòng chảy khí động học trên bề mặt phương tiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30498
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.