Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30512
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện
Giao thông vận tải Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.62-64
Abstract: Tiền thân là ban kiến thiết 27, theo quyết định 267/QD/ TC ngày 8/2/1979 của Bộ GTVT, với số lượng 29 cán bộ nhân viên. Có nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cảng Cửa Lò thuộc xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (Bây giờ thuộc thị xã Cửa Lò Nghệ An).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30512
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.