Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30515
Title: Đặc điểm các thân quặng nickel - đồng khu vực thôn 5, xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Authors: Phạm, Văn Chung
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Quặng nickel
Cao Bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.35-37
Abstract: Khu vực nghiên cứu thuộc địa phận thôn 5, xã Hà Trì, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm TP. Cao Bằng khoảng 3 km về phía Đông, Đông Nam. Địa hình khu vực nghiên cứu thuộc vùng có địa hình núi thấp, sườn thoải, có độ cao tuyệt đối 200 - 500 m. Đặc điểm địa chất tương đối phức tạp, các thành tạo siêu mafic là yếu tố sinh quặng quan trọng. Các thân khoáng Nickel - Đồng có quan hệ chặt chẽ với các đứt gẫy sâu. Tại khu vực nghiên cứu, đã khoanh nối được các thân quặng có giá trị công nghiệp là TQ2.1 và TQ2.2 đã được xác định đạt cấp trữ lượng 122, thân quặng TQ2.3 đạt cấp tài nguyên 333.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30515
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.