Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30581
Title: Ngọn núi lớn kế tiếp
Authors: Khổng Loan
Keywords: Ngô Thanh Vân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 03(83) .- Tr.49-52
Abstract: Hơn 15 năm qua Ngô Thanh Vân tạo dựng sự nghiệp điện ảnh tại Việt Nam ở vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Mục tiêu kế tiếp: Phát triển những bộ phim có sức hút với khán giả nội địa và phát hành ra quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30581
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.