Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30588
Title: Thấy gì phía sau những con số thống kê TNGT hàng năm
Authors: Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Thống kê về tai nạn giao thông
Tính minh bạch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.53-54
Abstract: Việc đảm bảo tính minh bạch và chính xác các con số thống kê về tai nạn giao thông (TNGT) không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thống kê mà qua đó đánh giá được hiệu quả của các giải pháp đang triển khai. Đây cũng là dư luận băn khoăn ngoài các báo cáo tổng kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30588
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
793.64 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.