Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30608
Title: Khảo sát thành phần hóa học của cây trứng cá (Munttingia calabura L.)
Authors: Ngô, Quốc Luân
Tiết, Bảo Tính
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát thành phần hóa học của lá cây trứng cá (Munttingia calabura L.)” với nguyên liệu thu hoạch tại Thành phố Cần Thơ. Từ cao acetone của lá trứng cá đã cô lập, tinh chế và định danh được hai hợp chất nhóm flavone là techtochrysin và kaempferol.
Description: 90 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30608
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.